Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přístupové body pro rozšíření WiFi sítě SPÚ
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.10.2022 14:30:24
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_sign.pdf (370.61 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (45.02 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (26.24 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.17 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení společensky odpovědného plnění VZ.docx (27.14 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh smlouvy.docx (64.89 KB)
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele ke střetu zájmů.docx (26.98 KB)
- Příloha č. 7 - Etický kodex.docx (41.16 KB)