Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7493
Systémové číslo: P16V00001080
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ106/2016-504204
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631569
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov
Počátek běhu lhůt: 01.04.2016
Nabídku podat do: 26.05.2016 12:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka a v k.ú. Damnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Hošťka a Damnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výsledkem KoPÚ bude zpracování nových uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 608 600 Kč bez DPH
  - předpokládaná hodnota VZ 6 622 000,- Kč bez DPH
  - opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 1 986 600,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky