Veřejná zakázka: KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 6840
Systémové číslo: P16V00000429
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ17527/2015-504203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 630098
Na základě předběžného oznámení:
KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic
Počátek běhu lhůt: 16.02.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městiště u Děpoltic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výsledkem KoPÚ bude zpracování nových uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 556 460 Kč bez DPH
  z toho:
  - předpokládaná hodnota VZ 4 274 200,- Kč bez DPH
  - opční právo (dle ust. § 99 zákona) stanoveno v předpokládané výši 1 282 260,- Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Čapkova 127/V
339 01 Klatovy

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky