Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Andělka a části k. ú. Předlánce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5208
Systémové číslo: P15V00003566
Evidenční číslo zadavatele: 495563
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 516460
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Andělka a části k.ú. Předlánce
Počátek běhu lhůt: 07.10.2015
Nabídku podat do: 30.11.2015 08:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Andělka a části k. ú. Předlánce
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Záměrem je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Andělka a části katastrálního území Předlánce. Žádosti o zahájení řízení o pozemkových úpravách podali vlastníci 47% výměry zemědělské půdy v k. ú. Andělka. Předpokládaná výměra obvodu pozemkové úpravy činí 939ha. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečují se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně je cílem zajistit podmínky pro zlepšení životního prostředí, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz Zadávací dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky