Veřejná zakázka: Jednoduché pozemkové úpravy Nové Syrovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 45890
Systémové číslo: P24V00000362
Evidenční číslo zadavatele: SPU 429224/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.02.2024
Nabídku podat do: 15.03.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednoduché pozemkové úpravy Nové Syrovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Nové Syrovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh JPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu JPÚ bylo zahrnuto 84 ha k. ú. Nové Syrovice, které zahrnují vhodnou lokalitu na projekci MVN a dostatečnou výměru cca 11 ha obecní a státní půdy na projekci MVN, přístupových cest a opatření k posílení ekologické stability území a podporu prvků ÚSES v dané lokalitě. V obvodu JPÚ je 72 vlastníků a 57 listů vlastnictví. Současně dojde k doplnění ploch a liniových prvků krajinné zeleně tak, aby měly současně i protierozní funkci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 941 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kraj Vysočina
 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy