Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 44093
Systémové číslo: P23V00002896
Evidenční číslo zadavatele: KoPÚ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-037669
Datum zahájení: 23.08.2023
Nabídku podat do: 26.09.2023 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav v území dotčeném stavbou dálnice D35 (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Litomyšle, včetně části k.ú. Čistá u Litomyšle, dále v katastrálních územích Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 034 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky