Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 20898
Evidenční číslo: 1233-2023-544101
Datum uzavření smlouvy: 30.10.2023
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 346 325,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 259 053,25
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů 4 komplexních pozemkových úprav v území dotčeném stavbou dálnice D35 (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Litomyšle, včetně části k.ú. Čistá u Litomyšle, dále v katastrálních územích Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy