Veřejná zakázka: KoPÚ Krpy

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 43348
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy a Úhelnice
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: KoPÚ Krpy

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Krpy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.


Předpokládaná hodnota

  • 3 859 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Mladá Boleslav

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky