Veřejná zakázka: Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 43053
Systémové číslo: P23V00001856
Evidenční číslo zadavatele: PC/2023
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukci polní cesty C4 a pročištění levostranného svodného příkopu v k.ú. Kladruby nad Labem. V celé délce úseku bude provedeno odstranění stávajících povrchů vozovky.
Rekonstruovaný úsek polní cesty v délce cca 403 m je navržen v kategorii P 3,5/20 se štěrkovým krytem v délce cca 383 m a napojení polní cesty na silnici III. třídy v délce cca 20 m bude s krytem ze štětové kamenné dlažby. Součástí napojení je vybudování propustku DN 600 (požadavek SÚS) a pročištění stávajícího silničního příkopu. Příčný sklon jednostranný, odvodnění je řešeno do levostranného příkopu, který je rozdělen do tří částí a bude fungovat jako zasakovací. Na začátku trasy PC je příkop zaústěn do silničního příkopu. Příkop polní cesty bude lokálně doplněn o zasakovací rýhu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 765 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky