Veřejná zakázka: Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 42082
Systémové číslo: P23V00000885
Evidenční číslo zadavatele: PC
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-010848
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 24.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je stavba 9 polních cest. Polní cesta HPC 1: hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 4 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 5,0/30, kryt asfaltový. Polní cesta je rozdělena na dva úseky – severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Na cestě je navrženo celkem 8 trubních propustků, z toho jeden DN 1000, ostatní DN 600. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně.
Polní cesta VPC 2: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1947 m. Na trase jsou navrženy celkem 3 výhybny. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Na cestě jsou navrženy celkem 4 trubní propustky DN 600. Cesta je bez zeleně.
Polní cesta VPC 10: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 762 m, s vegetačním doprovodem - výsadba jednostranné linie.
Polní cesta VPC 11: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1030 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta VPC 12: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1342 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta VPC 13: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 481 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie po pravé straně v délce 280 m.
Polní cesta VPC 15: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 326 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie v délce 330 m.
Polní cesta VPC 18: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1125 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta DO 14: doplňková polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 2,5 m, krajnice 2 x 0,5m, Cesta kategorie P 3,5/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 221 m, bez doprovodné vegetace.
Most na polní cestě VPC 2: jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok Loděnice bez zásahu do nosné konstrukce a bez omezení stávajícího volného profilu mostu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 66 564 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků