Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvátská Nová Ves

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3997
Systémové číslo: P15V00002355
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ12195/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 516436
Na základě předběžného oznámení:
Komplexní pozemkové úpravy v kú. Charvátská Nová Ves
Počátek běhu lhůt: 06.08.2015
Nabídku podat do: 30.09.2015 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvátská Nová Ves
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexníxh pozemkových úprav v k.ú. Charvátská Nová Ves, kterými se ve veřejném zájmu v obvodu KoPÚ funkčně a prostorově uspořádají pozemky, zabezpečí se jejich přístupnost a vytvoří se podmínky pro racionální hospodaření. Současně se zajistí podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu ZPF a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.Součástí veřejné zakázky jsou nezbytné geodetické práce v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav-mapa DKM.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 464 650 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
POBOČKA BŘECLAV
Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a
690 02 Břeclav

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky