Veřejná zakázka: Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38301
Systémové číslo: P22V00001101
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-020963
Datum zahájení: 30.05.2022
Nabídku podat do: 13.07.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba LBC4, LBK4 a LBK5 v k.ú. Kostice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Biocentrum LBC 4 Za tabulí - Na stávající orné půdě budou provedeny výsadby druhů dle STG, na hranici biocentra bude vysazen souvislý pás dřevin, který má plnit funkci větrné bariéry. Významnou část plochy bude tvořit květnatá louka s malým mokřadem s třemi mikrotůněmi. Hloubka vody v tůních se při normálním stavu bude pohybovat max. do 0,2 m se souhrnnou plochou vodní hladiny 36 m2. To by odpovídalo objemu 7,2 m3.

Biokoridor LBK 4 - navazuje na biocentrum LBC 4 Za tabulí. Biokoridor bude vysázen na stávající orné půdě a to formou trojřadu. Stávající dřeviny zůstanou zachovány. Stromové patro vysazeného porostu budou reprezentovat například duby, lípy nebo javory a keřové patro budou tvořit například svídy nebo ptačí zob, lísky.

Biokoridor LBK 5 - spojuje navržená biocentra LBC 5 Zvolinky a LBC 4 Za Tabulí. Celková délka LBK 5 je 1.120 m. Realizace ÚSES proběhne v 11 oplocenkách

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 705 709 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky