Veřejná zakázka: Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34392
Systémové číslo: P21V00002468
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032239
Datum zahájení: 29.06.2021
Nabídku podat do: 19.07.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba agrolesnických protierozních pásů (trvalé travní porosty na orné půdě, trvale stabilizované výsadbou liniové dřevinné vegetace) v k.ú. Svinčany. Navržena je agrotechnická příprava půdy (odstranění zhutnění podrýváním, hluboká orba, zavláčnění) a navazující vegetační úpravy (celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče). Celková rozloha zájmového území je 5,6895 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 204 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky