Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany
Odesílatel Dominika Šimonková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 13:47:51
Předmět Výzva

Dobrý den,
zasíláme výzvu k podání nabídek


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ_sign.pdf (321.20 KB)