Smlouva: Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14847
Evidenční číslo: 1204-2021-544201
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 502 483,29
Cena v Kč vč. DPH: 4 238 004,78
Zadávací řízení: Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany

Název (předmět)

Agrolesnické protierozní pásy v k.ú. Svinčany

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba agrolesnických protierozních pásů (trvalé travní porosty na orné půdě, trvale stabilizované výsadbou liniové dřevinné vegetace) v k.ú. Svinčany. Navržena je agrotechnická příprava půdy (odstranění zhutnění podrýváním, hluboká orba, zavláčnění) a navazující vegetační úpravy (celoplošné zatravnění, výsadby dřevin na orné půdě a následná povýsadbová péče). Celková rozloha zájmového území je 5,6895 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy