Veřejná zakázka: Výkon TDS při realizaci VN 1 v k. ú. Děpoltovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 34308
Systémové číslo: P21V00002384
Evidenční číslo zadavatele: SP8340/2021-529101
Datum zahájení: 23.06.2021
Nabídku podat do: 01.07.2021 08:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TDS při realizaci VN 1 v k. ú. Děpoltovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) – příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě (dále jen „investorsko-inženýrské činnost“) při práci pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočku Karlovy Vary při realizaci malé vodní nádrže VN1 v k.ú. Děpoltovice.

Předmětem plnění vlastní realizace stavby je:
Výstavba malé vodní nádrže VN 1 v k. ú. Děpoltovice, obec Děpoltovice, okres Karlovy Vary.

Stavební objekty:
• SO 01 zdrž zatopený objem při normální hladině 301 m3, při maximální hladině 358 m3,
• SO 02 hráz zemní sypaná s návodním těsněním délka hráze celkem 47,4 m, šířka koruny hráze cca 1,5 m, příčný sklon hráze 2,0 %,
• SO 03 výpustný objekt ŽB prefabrikovaný požerák typový otevřený, vnitřní rozměry požeráku 40 x 50 cm, výška požeráku 1,5 m, výpustné potrubí PP žebrované SN10 – DN 300, sklon potrubí 2,0 %, délka potrubí 8,0 m,
• SO 04 bezpečnostní přeliv návrhový průtok Q100 1 m3/s, kóta přelivné hrany 485,90 m n.m., délka přelivné hrany 3,7 m, šířka koruny přelivu 3,8 m, sklon koruny přelivu 5 %, délka spadiště 3,4 m, šířka spad. v místě napojení na korunu BP 3,7 m, šířka spad. v místě napojení na odtok 3,7 m, sklon dna spadiště 34 %.

Hodnota veřejné zakázky na realizaci stavby: 2.369.115,19 Kč, vč. DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 35 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky