Veřejná zakázka: PD - Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33462
Systémové číslo: P21V00001538
Evidenční číslo zadavatele: SP5244/2021-523101
Datum zahájení: 04.05.2021
Nabídku podat do: 13.05.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace na níže uvedené prvky plánu společných zařízení:
- Polní cestu MK2b v k. ú. Bahna o délce 1214 m, šířce 3,5m, vozovka z asfaltobetonu. Součástí stavby je příkop, příčný žlab, propustky, návrh a doplnění zeleně.
- Polní cestu MK2a v k. ú. Rumberk o délce 307,58 m, šířce 3,5m, vozovka z asfaltobetonu. Součástí stavby jsou výhybny, propustky, příčný žlab, příkop.
Součástí zakázky je i projednání s dotčenými orgány a organizacemi a zpracování dokumentace pro stavební povolení na úrovni dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení položkových výkazů výměr a rozpočtů, vyhotovení výškopisných a polohopisných zaměření, provedení podrobného geotechnického průzkumu podle platných technických norem a předpisů, zajištění vydání souhlasných vyjádření všech orgánů a organizací dotčených stavbami a zajištění vydání stavebního povolení, spolupráce při veřejné zakázce na výběr zhotovitele (účast v komisích) a výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky