Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PD - Polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk 2
Odesílatel Jarmila Garlíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2021 06:53:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- 00_Výzva k podání nabídek_3.5.2021 - podepsáno.pdf (547.70 KB)