Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33113
Systémové číslo: P21V00001189
Evidenční číslo zadavatele: SP3033/2021-505101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-020202
Datum zahájení: 03.06.2021
Nabídku podat do: 08.07.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“): Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.
Výměra řešeného území KoPÚ v k.ú. Krsice je 301 ha, v k.ú. Rakovice je 714 ha a v k.ú. Boudy je 534 ha. Zakázka bude zadávána ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, která se bude také podílet na jejím financování.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 107 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky