Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14721
Evidenční číslo: 1146-2021-505101
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 446 700,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 750 507,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy