Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 32385
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a k. ú. Hrádek u Loun
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hrádek u Loun, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Raná, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Hrádek u Loun 262 ha.
Dílo bude dokončováno po dílčích částech, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky
č. 13/2014 Sb. a Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav (v aktuálním znění). Výsledky jednotlivých dílčích částí budou předávány v souladu se smlouvou o dílo.


Předpokládaná hodnota

  • 1 572 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Louny

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky