Veřejná zakázka: Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Nový Spálenec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30873
Systémové číslo: P20V00003332
Evidenční číslo zadavatele: SP9174/2020-504202
Datum zahájení: 21.09.2020
Nabídku podat do: 02.10.2020 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Nový Spálenec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předběžný GTP bude sloužit jako jeden z podkladů pro vypracování návrhu vodohospodářských opatření, vodní nádrže (VN6 a VN7), revitalizace zatrubnění toku - výstavba tůní (Tůň 1, Tůň 2), revitalizace prostoru propojení tůní a průleh ZP1 v rámci tvorby PSZ pozemkové úpravy. Jeho úkolem je objasnění inženýrskogeologických podmínek pro realizaci navržených opatření, zhodnocení sondovacích prací, terénních a laboratorních zkoušek a inženýrskogeologická doporučení pro uvažované stavby. Vlastní předběžný geotechnický průzkum (GTP) se bude provádět v katastrálním území Nový Spálenec.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SPÚ, Pobočka Domažlice,
Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky