Veřejná zakázka: PD a AD pro R 157 - Cesty C1, C6 v k. ú. Osice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 29599
Systémové číslo: P20V00002058
Evidenční číslo zadavatele: SP6550/2020-514201
Datum zahájení: 26.06.2020
Nabídku podat do: 09.07.2020 12:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD a AD pro R 157 - Cesty C1, C6 v k. ú. Osice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace (DSP, DPS) dvou na sebe kolmo navazujících polních cest C1, C6 a propustku vč. zajištění autorského dozoru projektanta při samotné realizaci stavby v k.ú. Osice, realizované na základě KoPÚ v k.ú. Osice a schváleného PSZ. Cesta C1 - páteřní cesta, hlavní polní cesta pro zpřístupnění zemědělských pozemků, délka cesty 1401 m, kategorie P6,0/40, (šířka vozovky 5,5 m asfalt + 2 x 0,25 zpevněné krajnice), asfaltobeton, doplnění v části výsadbou liniové zeleně. Součástí je propustek přes HOZ.
Cesta C6 - vedlejší cesta pro zpřístupnění zemědělských pozemků vedoucí až na hranici se sousedním k.ú., délka cesty 613 m, kategorie P4,5/30 (šířka vozovky 4 m + 2 x 0,25 zpevněné krajnice) - penetrační makadam s asfaltovým nátěrem, dále propustek přes HOZ z cesty C6.
Jedná se o zakázku hrazenou ze 100% Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle zpracovaných Studií obvodu dálnice D11 (úsek 1105).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
(nabídky podávat v písemné podobě)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy