Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PD a AD pro R 157 - Cesty C1, C6 v k. ú. Osice
Odesílatel Lenka Boguschová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 10:22:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace


Přílohy
- SPU 235566_2020.pdf (266.43 KB)