Veřejná zakázka: Oprava mostu v k. ú. Přívozec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 29103
Systémové číslo: P20V00001562
Evidenční číslo zadavatele: SP3525/2020-504202
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.05.2020
Nabídku podat do: 15.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Oprava mostu v k. ú. Přívozec
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem stavby je rekonstrukce mostu v k. ú. Přívozec, jehož umístění je v ř.km 8,96 vodního toku Zubřina. Hlavním důvodem opravy je stavebně technický stav stávajícího mostu, který je naprosto nevyhovující, spodní stavba je zcela zdevastovaná působením vody a času. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto, že se stávající most nahradí novou železobetonovou rámovou konstrukcí. Stávající konstrukce mostu bude kompletně snesena a nahrazena zcela novou monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci o jednom poli. Na výstavbu budou použity běžné stavební postupy. Stavba obsahuje výhradně opravu – přestavbu mostu a úpravy v bezprostředním okolí dotčeném stavbou. V rámci stavby bude provedeno zpevnění polní cesty na cca 10 m před a za mostem. Charakteristika opraveného mostu dle projektové dokumentace: Trvalý silniční most o jednom poli, jednopodlažní, nepohyblivý, v přímé, šikmý s neomezenou volnou výškou. NK tvořená železobetonovou rámovou konstrukcí, založení na mikropilotách, křídla rovnoběžná s osu převáděné komunikace. Vozovka na mostě bude z asfaltobetonu.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4; IČO 40763439, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 554 300 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy