Veřejná zakázka: Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25298
Systémové číslo VZ: P19V00002884
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ4626/2015-504204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029253
Datum zahájení: 10.07.2019
Nabídku podat do: 26.07.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Polní cesta (PC) VPC 11 je navržena v kategorii P 4,0/30 dle ČSN 736109 - jednopruhová vedlejší polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 2059 (pozemek navazující polní cesty HPC 1) v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce Vysoké Jamné až k hraně pozemku parc.č. 1778/4 v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce.
Konec cesty VPC 11 je navázán na stávající účelovou komunikaci – lesní cesta, tato ÚK dále pokračuje ve směru na sever do lesního porostu směrem ke k.ú. Hostíčkov. Cesta VPC 11 je v konci úpravy (v části cca 1/3 trasy) vedena v lesním území. Ve 2/3 trasy jsou navazující pozemky k cestě zemědělsky obdělávané plochy. Navržená cesta VPC 11 je realizována ve vyhrazeném pozemku 2064 v k.ú. Vysoké Jamné a v pozemku 2059 v k.ú. Vysoké Jamné.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 8 306 904 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky