Veřejná zakázka: Geodetické služby v rámci činností KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2019 -2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25083
Systémové číslo: P19V00002669
Evidenční číslo zadavatele: SP11193/2019-529101
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické služby v rámci činností KPÚ pro Karlovarský kraj na roky 2019 -2022
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výběr více dodavatelů (min. 3), kteří budou po dobu účinnosti Rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět geodetické služby v katastrálních územích Karlovarského kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a to na podkladě činností Státního pozemkového úřadu, které vyplývají ze zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to za jednotkové ceny, které nabídli při uzavírání rámcové dohody.
Plnění dodavatele spočívá ve vyhotovení geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, včetně předání vytyčených hranic v terénu, vyhotovování dokumentace o vytyčení hranic pozemků, stabilizace lomových bodů.
Vybraní dodavatelé budou vykonávat zeměměřické práce na základě podkladů katastru nemovitostí ČR evidovaných ve všech jeho evidencích (nejenom katastru nemovitostí, ale i zjednodušené evidence - PK, GP atd.)
Výsledkem tohoto zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody (dále jen „RD“) minimálně se třemi uchazeči. RD bude uzavřena na dobu určitou, ode dne podpisu RD do vyčerpání finančního limitu 1.063.200 Kč bez DPH, nejdéle však do 31.12.2022.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 063 200 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Karlovarský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelnu Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73
360 06 Karlovy Vary

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky