Veřejná zakázka: Část 1: Nový agendový informační systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 24378
Systémové číslo VZ: P19V00001965
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-016476
Jedná se o část veřejné zakázky: Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Část 1: Nový agendový informační systém
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Účelem této veřejné zakázky je zajištění nového agendového informačního systému (dále též „NAIS“) odpovídajícího potřebám zadavatele. NAIS by měl splňovat požadavky architektury zadavatele, tak aby nebyl technologicky zastaralý, umožnoval směřování k servisně orientované architektuře, umožnil zavedení Master Data Management, Business Process Management System a současně splňoval další zákonné požadavky a online přebíral data a dalších externích systémů a registrů. Aby všechny výše uvedené požadavky bylo možné naplnit, předpokládá se vývoj v implementační fázi plnění a dále kontinuální rozvoj v průběhu realizace údržby a podpory systému (6 let). NAIS nahradí stávající systém na již nevyhovující softwarové platformě, při využití stávajících dat. Jedná se o klíčový systém potřebný pro chod zadavatele a výkon zadavateli svěřených agend.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní vývoj, implementace, uvedení do provozu, údržba, podpora a rozvoj NAIS dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména přílohách č. 1 a 4. Součástí předmětu plnění jsou veškeré další související činnosti specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 95 940 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy