Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 1: Nový agendový informační systém
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem této veřejné zakázky je zajištění nového agendového informačního systému (dále též „NAIS“) odpovídajícího potřebám zadavatele. NAIS by měl splňovat požadavky architektury zadavatele, tak aby nebyl technologicky zastaralý, umožnoval směřování k servisně orientované architektuře, umožnil zavedení Master Data Management, Business Process Management System a současně splňoval další zákonné požadavky a online přebíral data a dalších externích systémů a registrů. Aby všechny výše uvedené požadavky bylo možné naplnit, předpokládá se vývoj v implementační fázi plnění a dále kontinuální rozvoj v průběhu realizace údržby a podpory systému (6 let). NAIS nahradí stávající systém na již nevyhovující softwarové platformě, při využití stávajících dat. Jedná se o klíčový systém potřebný pro chod zadavatele a výkon zadavateli svěřených agend.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní vývoj, implementace, uvedení do provozu, údržba, podpora a rozvoj NAIS dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména přílohách č. 1 a 4. Součástí předmětu plnění jsou veškeré další související činnosti specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: BEHENSKÝ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4
IČO: 69972869
ID datové schránky: 8uyhze4
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.06.2019 10:00
Datum zahájení: 16.05.2019 10:30