Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22269
Systémové číslo VZ: P18V00005257
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ5429/2018-541101
Datum zahájení: 04.12.2018
Nabídku podat do: 19.12.2018 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Fýdlantu a polních cest HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci polních cest C3, C5, C6, C10, C18, C25 a biokoridoru LBK 35 v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu a polních HPC5, HPC6 a části polní cesty HPC4 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov včetně zajištění služeb autorského dozoru projektanta nad souladem prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací v souladu s ustanovením § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu.
Hlavní polní cesta C3 v kategorii P 5,0/30 má délku 760m a začíná napojením na cestu C5 a končí napojením na stávající polní cestu v navazujícím k.ú. Kunratice u Frýdlantu.
Hlavní polní cesta C5 v kategorii P5,0/30 o délce 550m začíná napojením na místní komunikaci v intravilánu obce a končí napojením na polní cestu C3. Cesta je určena k rekonstrukci, je navržena s oboustrannými příkopy, jednostranným ozeleněním a dvěma propustky.
Hlavní polní cesta C6 v kategorii P5,0/30 o délce 540 m se napojuje na polní cestu HPC 6 v k.ú. Kristiánov a končí před plánovanou přeložkou silnice I/13.
Hlavní polní cesta C10 v kategorii P4,5/30 začíná před napojením na silnici S/13 a v délce 746m vede ke k.ú. Kristiánov, kde napojuje na stávající cestu HPC 6. Cesta je navržena s asfaltobetonovým krytem a má navrženu jednu výhybnu.
Vedlejší polní cesta C18 v kategorii P4,5/30 začíná napojení na silnici I/13 a vede v délce 683m k napojení na lesní cestu. Na trase cesty jsou navrženy k rekonstrukci 2 mostky, dále částečně oboustranná zeleň a jedna výhybna.
Vedlejší polní cesta C25 v kategorii P4,0/30 o délce 205 m je určena k rekonstrukci a začíná napojením na silnici III/03515 a končí napojením na stávající místní komunikaci.
Hlavní polní cesta HPC 5 v kategorii P4,5/30 o délce 400 m začíná napojením na místní komunikaci v k.ú. Kristiánov a končí napojením na polní cestu HPC6. Cesta je navržena k rekonstrukci, je navrženo částečné odvodnění jednostranným příkopem.
Hlavní polní cesta HPC 6 v kategorii P4,5/30 o délce 760m začíná napojením na cestu HPC 5 a končí na hranici s k.ú. Dětřichov u F. .
Část hlavní polní cesty HPC 4 v kategorii P4,5/30, délka 1300 m je určena k rekonstrukci. Začíná napojením místní komunikaci a končí napojením na další část cesty HPC4 (na tu existuje již projektová dokumentace).
Nově navržený biokoridor LBK 35 o délce cca 455 m podél cesty C3 má min. šířku 15m.
Vedlejší polní cesta C25 (P 4,0/30, délka 205 m) je určena k rekonstrukci a začíná napojením na silnici III/03515 a končí napojením na stávající místní komunikaci.

Součástí díla bude též provedení podrobného geotechnického průzkumu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 870 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  130 00 Praha 3 - Žižkov
 • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 495563

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz Výzva k podání nabídky na VZMR č.j. SPU 534804/2018

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky