Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění VZ je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rakousy, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra předpokládaného obvodu upravovaného území KoPÚ je 141 ha s celkovou délkou hranic cca 11 km
Kat. území Rakousy se nachází v západní části okresu Semily, severně od Turnova, v mírně zvlněném terénu. Celé kat. území spadá do velkoplošného zvláště chráněného území - CHKO Český ráj a část do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: viz Výzva k podání nabídky na VZMR č.j. SPU 257038/2018
Kontakt: Jana Zikešová
e-mail: j.zikesova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.06.2018 10:00
Datum zahájení: 05.06.2018 15:13
Odpovědné zadávání: