Veřejná zakázka: KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Koruna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15610
Systémové číslo: P17V00004210
Evidenční číslo zadavatele: 4VZ17362/2017-544101
Datum zahájení: 06.10.2017
Nabídku podat do: 20.10.2017 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Koruna
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Koruna, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Součástí plnění je rovněž upřesnění, případně rekonstrukce přídělů v tomto katastrálním území ve smyslu § 13 zákona č. 139/2002 Sb. v rozsahu cca 10 ha a 21 parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Upřesnění, případně rekonstrukce přídělů bude provedena v rámci dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Zadavatel nebude vydávat rozhodnutí o upřesnění hranic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
B. Němcové 231
530 02 Pardubice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky