Veřejná zakázka: KoPÚ D35 1.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15037
Systémové číslo: P17V00003637
Evidenční číslo zadavatele: 544100
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-023834
Datum zahájení: 29.08.2017
Nabídku podat do: 02.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KoPÚ D35 1.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování 4 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Borek, Bukovina nad Labem, Rokytno a Újezd u Sezemic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Návrhy všech KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrhy KoPÚ budou vyhotoveny podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 051 000 Kč bez DPH
  Část 1 - KoPÚ v k.ú. Borek předpokládaná hodnota: 2 340 000 Kč bez DPH
  Část 2 - KoPÚ v k.ú. Bukovina nad Labem předpokládaná hodnota: 2 652 000 Kč bez DPH
  Část 3 - KoPÚ v k.ú. Rokytno předpokládaná hodnota: 4 680 000 Kč bez DPH
  Část 4 - KoPÚ v k.ú. Újezd u Sezemic předpokládaná hodnota: 2 379 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy