Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pnětluky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1265
Systémové číslo: P14V00001262
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ13724/2014-508101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 492109
Počátek běhu lhůt: 13.11.2014
Nabídku podat do: 08.12.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pnětluky
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pnětluky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Pnětluky, mimo zastavěné území obce a ucelených lesních celků. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Pnětluky 347 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky