Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Čichtice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 2523
Datum uzavření smlouvy: 02.05.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 456 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 972 123,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy Čichtice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Čichtice

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „pozemkové úpravy“) v katastrálním území Čichtice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu ve vyhlášce č. 256/2013 Sb. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhů pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zrušení nebo zřízení věcného břemene. Celková výměra řešeného území bude 698 ha. Součástí zakázky bude i rekonstrukce přídělů na ploše téměř 18 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy