Smlouva: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 22058
Evidenční číslo: 830-2023-544201
Datum uzavření smlouvy: 15.04.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -22 333,71
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo - Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Název (předmět)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Společná zařízení v k.ú. Kladruby nad Labem

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce související s osazením dopravního značení.V PD je navrženo dopravní značení směrovými sloupky Z1 g (směrový sloupek červený kulatý) a svislou dopravní značkou P 4 (Dej přednost v jízdě). Na základě vyjádření Městského úřadu Přelouč, odboru stavebního, který obdržel souhlasné stanovisko Policie České republiky (dopravního inspektorátu v Pardubicích), stačí umístit pouze 2 x dopravní značku Z11g u napojení vedlejší polní cesty C4 na silnici III. třídy č. 32710.
Dále, vzhledem k už oddělenému pozemku, nebude potřeba vyhotovit geometrický plán.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy