Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1806
Evidenční číslo: 813-2014-508101
Datum uzavření smlouvy: 02.09.2014
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 636 550,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 980 226,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Schválil / podepsal

Ing. Martin Vrba

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stadice a v části k.ú. Lochočice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy