Smlouva: Dodatek č. 5 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 8. 6. 2018

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 5922
Evidenční číslo: 813-2014-508101/5
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -45 240,00
Cena v Kč vč. DPH: -54 740,40
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Název (předmět)

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původně zveřejněno dne 8. 6. 2018

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Na základě skutečně provedených prací při vypracování plánu společných zařízení dochází ke snížení měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 2.2. a 2.3.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy