Smlouva: Dodatek č. 6 smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 6574
Evidenční číslo: 813-2014-508101/6
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Název (předmět)

Dodatek č. 6 smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stadice

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Předmětem dodatku je nabytí účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 20016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy