Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14980
Evidenční číslo: 1206-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 149 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 810 290,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Provedení díla na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Martiněves u Libochovic včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Výměra řešeného území katastrálního území Martiněvsi u Libochovic (816 ha) a navazující souvislé území části katastrálního území Charvatce u Martiněvsi (3 ha) činí celkem 819 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy