Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14977
Evidenční číslo: 1207-2021-508207
Datum uzavření smlouvy: 16.09.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 096 927,50
Cena v Kč vč. DPH: 3 747 282,28
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Očihov a části k. ú. Očihovec, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 podle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), dále vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, včetně DKM.
Celková výměra dotčeného území činí 890 ha (k. ú. Očihov 884 ha, k. ú. Očihovec 6 ha).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy