Smlouva: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 na dopracování návrhu KoPÚ Luka - dodatek na vícepráce, navýšení ceny a změnu termínu odevzdání dílčích částí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 13660
Evidenční číslo: SPU 110473/2021
Datum uzavření smlouvy: 19.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 88 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 106 480,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka

Název (předmět)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 na dopracování návrhu KoPÚ Luka - dodatek na vícepráce, navýšení ceny a změnu termínu odevzdání dílčích částí

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 215-2020-541101 na dopracování návrhu KoPÚ Luka - dodatek na vícepráce, navýšení ceny a změnu termínu odevzdání dílčích částí

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy