Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1028
Datum uzavření smlouvy: 01.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 200 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 712 000,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřička I a Bystřička II

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územích Bystřička I a Bystřička II včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy