Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Nákup kancelářského nábytku včetně dopravy č. 2 - Pobočka Děčín, kancelář č. 18
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 29.09.2020 11:00
Projektová dokumentace vodních nádrží v k.ú. Chraštice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 07.10.2022 12:00
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 12.10.2020 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 05.10.2020 10:00
Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 30.09.2020 09:00
Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Nový Spálenec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 02.10.2020 09:00
Údržba HOZ Olešnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.09.2020 25.09.2020 09:00
„Oprava havarijního stavu komunikace ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Rudice
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 25.09.2020 09:00
Provedení předběžného geotechnického průzkumu pro PSZ KoPÚ v k.ú. Bražec u Doupova, Bražec u Těšetic a Albeřice u Hradiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2020 25.09.2020 09:00
Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 30.09.2020 10:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2020 29.09.2020 09:00
všechny zakázky