Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace polních cest v k.ú. Konojedy – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.08.2019 02.09.2019 10:00
Polní cesta č. 9 Česká Čermná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 08:30
Vytyčení nových pozemků dle schválených návrhů po pozemkových úpravách v k.ú. Křížov pod Blaníkem, Studený, Vracovice, Pravonín, Tisek, Milovanice, Nová ves u Postupic a Postupice.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2019 16.09.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci účelové komunikace Polní cesta Nahořany na p.č. 1400 v k.ú. Záhoří u Větřní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov
podlimitní Příjem nabídek 12.08.2019 29.08.2019 09:00
B-B-V 1. stavba – ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 02.09.2019 17:00
Komplexní pozemková úprava Hosov
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 04.09.2019 10:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Jičín na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 03.09.2019 09:00
PD - HZZ K7 Trníček - údržba otevřeného závlahového kanálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 26.08.2019 17:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vojtovice
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 04.09.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boječnice
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 28.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež
podlimitní Příjem nabídek 09.08.2019 28.08.2019 09:00
Projektová dokumentace Protipovodňové opatření úprava toku ÚT1, přehrážka P1 a P2 k.ú. Zlámanec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 30.08.2019 09:00
Geodetické služby 03/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 21.08.2019 09:00
všechny zakázky