Veřejné zakázky Státního pozemkového úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774
ID profilu zadavatele ve VVZ: 495563
Předchozí profil(y) zadavatele: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ?theme=spu

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Nové Lhotice
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2019 08.07.2019 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2019 - 2021
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 18.07.2019 09:00
Údržba HOZ Mnětice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 28.06.2019 13:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bedřichův Světec
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2019 04.07.2019 09:00
Vypracování PD, zajištění stavebního povolení, AD a MPŘ - vodní dílo na p.p.č. 1588/2 v k.ú. Kerhartice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 26.06.2019 11:00
Komplexní pozemkové úpravy Černěves a Račí
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 22.07.2019 09:00
Změna dispozice WC, budova SPÚ Svitavy, II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 24.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Charvatce u Martiněvsi
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 02.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Roseč
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 03.07.2019 09:00
KoPÚ Chorušice s částí k. ú. Mělnické Vtelno a Zahájí u Chorušic
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 01.07.2019 08:00
Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 01.07.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velká Skalice, Vodranty a Drobovice
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 10.07.2019 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nové Sedliště
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 01.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 11.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Novičí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 21.06.2019 09:00
všechny zakázky