Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění činností v oblasti obstarávání provozu, údržby, opravy a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2019 03.05.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Sedlec u Poběžovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2019 03.05.2019 09:00
Znalecké posudky pro KPÚ pro Karlovarský kraj na období duben 2019 až prosinec 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 06.05.2019 12:30
Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arneštovice
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 09.05.2019 10:00
Rekonstrukce toalet a zázemí budovy "B" ústředí SPÚ
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2019 27.05.2019 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na VHO opatření v k.ú. Rytířov II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 24.04.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtišovice a Bohutín
nadlimitní Příjem nabídek 10.04.2019 15.05.2019 08:30
P-L I., přivaděč DN 800, uzávěr před vtokem do AN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 24.04.2019 17:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlásnice u Šternberka
podlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 30.04.2019 09:00
„Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2019 23.04.2019 09:00
Podpora provozu informačního systému CESŘ
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 02.05.2019 09:00
Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 26.04.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 24.04.2019 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Záměl
podlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 24.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››