Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Blažim
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2022 30.05.2022 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 22.06.2022 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC12-R v k.ú. Andělka
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 08.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna
nadlimitní Příjem nabídek 20.05.2022 27.06.2022 09:00
Projektová dokumentace – LBC 423, LBK 745 s propojovací polní cestou C2 v k. ú. Stehelčeves
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 06.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 14.06.2022 09:00
Realizace polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 07.06.2022 09:00
Realizace PSZ v k. ú. Nákří
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 07.06.2022 10:00
Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2022 08.06.2022 09:00
Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 06.06.2022 09:00
Nákup manažerských a referentských mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 31.05.2022 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 31.05.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2022 06.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2022 23.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››