Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ - Nákup židlí CUBE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 18.10.2018 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Fojtovice u Heřmanova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 22.10.2018 09:00
Nákup kancelářských židlí 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 24.10.2018 10:00
Údržba spalinových cest v objektech ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 24.10.2018 10:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Úsov-město
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 23.10.2018 10:00
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2018 31.10.2018 09:00
Vzdělávací akce - Provádění pozemkových úprav, Správa a převody majetku státu
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 09.11.2018 09:00
Předběžný geotechnický průzkum KoPÚ Pržno u Vsetína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 17.10.2018 11:00
Nákup kancelářského nábytku, KPÚ pro Plzeňský kraj 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2018 17.10.2018 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 19.10.2018 09:00
Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Vrábče
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2018 31.10.2018 09:00
Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2018 19.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016