Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba HOZ Holín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 17.08.2020 09:00
Údržba HOZ Pod Horami a HOZ O3 1.úsek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 13.08.2020 13:00
Implementace automatizovaného systému identifikace erozních událostí do procesu Monitoringu eroze zemědělské půdy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.07.2020 12.08.2020 10:00
Vypracování projektové dokumentace (včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) a zajištění autorského dozoru projektanta při stavbě cesty HPC1a, včetně IP4 v k.ú. Nedaříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2020 10.08.2020 13:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Jazovice
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 17.08.2020 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Horní Čermná
podlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 19.08.2020 09:00
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 06 Polní cesta C 9
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 13.08.2020 09:00
Oprava vodovodu Slatina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 07.08.2020 09:00
Údržba HOZ Krumsín O1
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 07.08.2020 13:00
Komplexní zajištění služeb vydávání a správy elektronických certifikátů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2020 10.08.2020 10:00
Údržba HOZ Holicko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 07.08.2020 09:00
Vypracování návrhu KoPÚ vč. upřesnění přídělů v k.ú. Lány u Libice nad Doubravou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 06.08.2020 09:00
Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2020)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2020 10.08.2020 09:00
Stavba PEO a polní cesta C23 v k.ú. Chudčice
podlimitní Příjem nabídek 22.07.2020 07.08.2020 09:00
Část 2. OOPP - dodávka obuvi
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2020 24.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››