Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD a zajištění AD pro tůň 1 a tůň 2 v k. ú. Pařezov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 11.03.2024 09:00
Projektová dokumentace – Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice a interakční prvek KoPÚ Kvilda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 11.03.2024 09:00
Zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení v k. ú. Libčeves a Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 27.02.2024 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svrabov
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2024 25.03.2024 09:00
Společná opatření v k.ú. Loučky u Verneřic
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 11.03.2024 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Staré Sedliště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 09:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Onomyšl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 23.02.2024 08:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru Bezděkov u Damnova VN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 23.02.2024 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy Horní Újezd u Třebíče
podlimitní Příjem nabídek 12.02.2024 01.03.2024 08:00
IP1, IP10 a rev. toku v k.ú. Tvrdín
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 14.03.2024 09:00
IP2, IP3 v k.ú. Mirošovice
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 15.03.2024 09:00
C3, C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 29.02.2024 09:00
Poskytování telekomunikačních služeb 2024–2026
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 11.03.2024 10:00
Výstavba vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2024 26.02.2024 09:00
LBK3 v k.ú. Hrušky u Brna
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2024 07.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016