Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrž VN 1 v k. ú. Koloveč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2020 14.10.2020 09:00
Nákup kancelářského nábytku včetně dopravy č. 2 - Pobočka Děčín, kancelář č. 18
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 29.09.2020 11:00
Projektová dokumentace vodních nádrží v k.ú. Chraštice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 07.10.2022 12:00
Realizace VHO III. v k.ú. Bolešiny - SO 02 Suchý poldr a SO 03 Tůně
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2020 12.10.2020 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 05.10.2020 10:00
Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 30.09.2020 09:00
Provedení GTP pro PSZ v k. ú. Nový Spálenec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 02.10.2020 09:00
„Oprava havarijního stavu komunikace ppč. 1996/1 v k.ú. Písečné u Slavonic II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 30.09.2020 10:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2020 29.09.2020 09:00
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2020 19.10.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2020 29.09.2020 09:00
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2020 08.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››