Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nábytku pro KPÚ pro Ústecký kraj 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2019 25.10.2019 09:00
Studie klimatických charakteristik pro účely dimenzování prvků PSZ a posouzení projektových dokumentací pro realizaci vodohospodářských staveb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 09:00
Údržba HOZ Odrlice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 15:00
B-B-V 1. stavba - ČS 1 - Kompenzace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 05.11.2019 15:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horky u Dubé
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Vypracování projektové dokumentace pro legalizaci a provedení stavby SPÚ
podlimitní Příjem nabídek 02.10.2019 30.10.2019 10:00
KoPÚ Turov_D35
nadlimitní Příjem nabídek 16.09.2019 21.10.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016