Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací akce – Provádění pozemkových úprav, Správa a převody majetku státu
nadlimitní Příjem nabídek 14.02.2019 19.03.2019 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na VHO opatření v k.ú. Rytířov, Bynovec II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 01.03.2019 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Dasnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 04.03.2019 10:00
Oprava mlýnského náhonu v k. ú. Odry III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 01.03.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Královéhradecký kraj pro okres Rychnov nad Kněžnou na období 2019-2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2019 04.03.2019 09:00
Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 27.02.2019 09:00
Realizace II. etapy SZ navržených v KoPÚ Bolatice
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 28.02.2019 09:00
Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2019 19.02.2019 10:00
Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 26.02.2019 10:00
Polní cesta RCV 8 - Horčápsko
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 28.02.2019 08:00
Revitalizace potoka OP 3 v k.ú. Nemanice
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 25.02.2019 09:00
Malý Újezd - PC C2 a C32 s odvodněním
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2019 26.02.2019 08:30
KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k. ú. Skramouš, Nosálov a Doubravice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 08:30
Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2019 21.02.2019 09:00
Realizace PSZ v k.ú. Želechovice u Uničova - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2019 22.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››