Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Větrolamy TEO1, TEO2, TEO3, TEO4 a TEO5 v k.ú. Prosiměřice
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2024 15:09:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

viz přílohy


Přílohy
- Prosiměřice 18 2024-100507 vysvětlení ZD č.1_podepsáno.pdf (369.77 KB)
- Prosiměřice P03 soupis prací (zadání) oprava 2024-03-13.xlsx (435.18 KB)