Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2022 09:22:25
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.
S pozdravem
Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_sign.pdf (443.18 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (38.01 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (26.38 KB)
- Příloha č. 3 - Seznam významných služeb.docx (27.22 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (30.23 KB)
- Příloha č. 5 Návrh RD pro lokalitu Morava.7z (2.80 MB)
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení odpovědné zadavání.docx (27.12 KB)
- Příloha č. 7 ČP dodavatele ke střetu zájmů.docx (26.20 KB)