Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VP1 - rybník "Svět" a polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice
Odesílatel Eva Štursová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2021 09:16:21
Předmět VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

Vážení, zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č.1 včetně opravených soupisů prací


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_1.pdf (313.09 KB)
- OBD-C-SVvv - Polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice (zadání) oprava.xml (112.30 KB)
- OBD-C-SVvv - Polní cesta NCV 2 v k. ú. Obděnice [zadání] oprava.xlsx (87.95 KB)
- OBD-R-SV-2021vv - Rekonstrukce rybníku Svět- VP1, k.ú. Obděnice (zadání) oprava.xml (125.11 KB)
- OBD-R-SV-2021vv - Rekonstrukce rybníku Svět- VP1, k.ú. Obděnice [zadání] oprava.xlsx (94.11 KB)