Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
Odesílatel Gabriela Poláková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2021 10:44:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení, zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, současně zveřejňujeme opravenou Přílohu č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace - dodavatel a dále zveřejňujeme opravený soupis prací. Termín pro podání nabídek se posouvá na 31. 3. 2021 do 9.00 hod. S pozdravem G. Poláková


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_3_el_podepsano.pdf (350.57 KB)
- 2021_VZ1_Nebužely_C4_C5_Příloha č. 2- ČP-dodavatel-oprava.docx (32.20 KB)
- 6135 - Nebuzely C4 a C5_soupis prací.xlsx (323.23 KB)
- 6135 - Nebuzely C4 a C5_soupis prací.xml (576.83 KB)