Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kanál Krhovice – Hevlín, ČS Valtrovice –rekonstrukce elektrorozvodů NN a trafostanice
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2019 15:23:41
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

S pozdravem
Mgr. Marie Konvičná


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsana.pdf (253.14 KB)
- Zadavaci_dokumentace_podepsana.pdf (347.51 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (28.69 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace.docx (27.02 KB)
- Příloha č. 3 - návrh Smlouvy o dílo.docx (48.89 KB)
- příloha č. 1 SoD výkaz výměr.7z (149.71 KB)
- příloha č. 2 SoD výkaz výměr.xls (91.50 KB)
- Příloha č. 4 - celková nabídková cena.xlsx (12.67 KB)
- Příloha č. 5 - návrh Kupní smlouvy.doc (56.50 KB)
- příloha č. 1 Kupní smlouvy.xlsx (11.15 KB)
- příloha č. 2 Kupní smlouvy.xlsx (10.84 KB)
- Příloha č. 6 - Projektová dokumentace.7z (9.78 MB)